top of page

Laboratoriemedisin

Områder som blir gjennomgått:

Hematologi

 • Anemi

 • Trombocytopeni

 • Andre cytopenier

 • For høye celletall

 • Blodutstryk; Hvordan lage og tolke, og når har blodutstryk mest nytteverdi?

 

Biokjemi - Gjennomgang av kroppssystemer

 • Lever

 • Nyrer

 • Plasmaproteiner

 • Pankreas

 • Elektrolytter

Kroppsvæsker

 • Ascites

 • Pleural effusjon

 

Urinanalyser

 • Urinstix og spesifikk vekt

 • Tolkning og bruk av urinsediment

 • Integrering av urinprøver og blodprøver

 

Andre prøver

 • Når kan andre tester være til hjelp?

Målet med kurset er at deltakerne skal få mer ut av vanlige blod- og urinprøver som tas hver dag. Man skal føle seg tryggere på hvordan man forholder seg til prøveresultater, og hvordan man bruker disse aktivt i videre utredning eller behandling av pasienten. 

bottom of page