top of page

Cytologi med Workshop (2 dager)

Mikroskop bilde_edited_edited.jpg
fna histioc.sarkom milt.jpg

Kursdato:
Planlegges høsten 2024

Kurset holdes i lokalene til Empet Nydalen Dyresykehus


 

Foreleser: Magnus Harjén

BvetMed, MRCVS CertAVP (SAM), Spesialist i smådyrsykdommer - hund og katt.

Praktisk veileder: Hilde Heggen

 Cand.med.vet, GPCert(SAM),Spesialist i smådyrsykdommer - hund og katt, MS CACS (Diagnostic Imaging).

Vil du bli bedre i cytologi? Hvordan gi mikroskopet hedersplassen det fortjener i klinikken, og forvandle det av de viktigste diagnostiske hjelpemidlene du har!

 

 

Cytologi er ofte en enkel, atraumatisk og rimelig vei til en hurtig diagnose. Med grunnleggende kunnskaper om hvordan man tar prøver, lager utstryk og tolker det man ser blir cytologi et viktig hjelpemiddel som alle kan lære seg. ¨

 

Cytologi kan være til hjelp i mye mer enn bare kuler i huden, og dette kurset vil vise deg hvor allsidig cytologi kan være.  

 

Kurset tar sikte på å inspirere og være nyttig for alle i klinisk smådyrpraksis. Vi vil vise deg hvordan du tar prøver av en rekke kroppsområder og organer, hvordan du lager best mulig utstryk ut av materiale du har fått tak i, og hvordan du går fram for å tolke disse i klinikken din. Kurset passer for nybegynnere og for de med noe erfaring i cytologi. 

 

Dette kurset inneholder: 

    

- Hvordan skaffe seg diagnostisk materiale? Du vil lære om FNA, ultralydguidede aspiratteknikker, benmargsaspirat, spinalvæskeaspirat, leddaspirat, bronkoalviolær lavage, optimale teknikker for urinsediment og mye mer

 

- Hvordan få det beste ut av materialet du har fått? Utstryksteknikker, farging og kvalitativ evaluering av utstryk

 

- Hva ser jeg? En detaljert gjennomgang i hvordan man systematisk undersøker og tolker utstryk. Vi går også gjennom "normalt utseende" i mange organer, i tillegg til vanlige og mindre vanlige avvik. 

 

- Unngå å bli lurt! Vi går igjennom de vanligste fallgruvene og artifaktene man kommer over

 

- Praktisk øving: Kurset er delt opp i omtrent like mye tid til teori og praktisk øving. Praksisdelen vil bestå av gjennomgang av kasus i fellesskap på storskjerm, evaluering av utstryk individuelt eller i par med felles gjennomgang til slutt, og dessuten øving på ultralydguidede nålbiopsier. 

bottom of page