top of page

Innhold Ultralyd Abdomen Nybegynner 

Før lunsj

Teori om ultralydmaskinen og bildet (en enkel gjennomgang)

 • Bakgrunn for ultralydbildet

 • Artefakter som har betydning for tolkning av bildet

 • De viktigste knappene på maskinen

Blære

 • Normalvariasjon

 • Patologi

Prostata

 • Normalvariasjon​

 • Vanlig patologi

Milt

 • Fokus på teknikk for en systematisk undersøkelse

 • Normalvariasjon hos hund og katt

Lever

 • Fokus på teknikk for en systematisk undersøkelse

 • Normalvariasjon hos hund og katt

Galleblære

 • Normalvariasjon

 • Vanlige avvik 

Etter lunsj

Uterus

 • Normal uterus

 • Pyometra ​

 • Mucometra

Nyrer

 • Beliggenhet og undersøkelsesteknikk

 • Normalvariasjon cortex, medulla og pelvis

Gastrointestinaltrakten

 • Ventrikkel: Normal lagdeling og teknikk for en systematisk undersøkelse

 • Tynntarm: Normal lagdeling og normalvariasjon 

 • Tykktarm: Normal vegg og normalvariasjon

Ascites og aspirering

Cystocentese

bottom of page